Folkekirkens salmebog online dating

Rated 3.90/5 based on 758 customer reviews

Autoriserede salmebøger, bibeloversættelser og ritualer skal fortsat indstilles af ministeren til kongelig resolution.Som det også er tilfældet i de lokale menighedsråd, er det tanken, at det nationale organ får et flertal af lægfolk.Ikke noget kirkeråd – På papiret har kirkeministeren i dag meget vidtgående kompetencer.Betænkningen foreslår hvordan noget af denne kompetence kan overdrages til folkekirken.Der er mange måder at bruge Den Danske Salmebog Online på.Jeg håber, at det nye website - og salmerne i det hele taget - vil blive brugt flittigt.

folkekirkens salmebog online dating-19

Et flertal i udvalget anbefaler at etablere det nye demokratiske organ.

Men der er tale om en befæstelse af forholdet mellem kirke og stat, ikke en adskillelse, sagde han ved pressemøde i Kirkeministeriet.

Med anbefalingerne lægges der op til, at Folkekirkens Fællesudvalg foruden fælles økonomi også får kompetence i arbejdet med kirkens indre anliggender.

Mens man klikker sig rundt, kan man nyde og glæde sig over illustrationerne, som pryder siden.

Jeg vil gerne sige tak til Bjørn Nørgaard for, at han har stillet illustrationerne til rådighed for siden.

Leave a Reply